Aksje-, fonds- og ETF-utbytterapportgenerator for Nordnet-transaksjonslogg - Svendsen Tech
Jump to page sections

Initial date of publishing: Some time around 2014.

Her finner du Svendsen Tech sin enkle aksje-, fonds- og ETF-utbytterapportgenerator for Nordnet-transaksjonslogger. Den er skrevet i PowerShell og forutsetter noe teknisk kunnskap for å kunne brukes.

Jeg har mine tvil om hvor populært dette blir, siden terskelen for å bruke det trolig blir avskrekkende for mange, men noe skal man bruke tiden sin på, og å dele informasjon er vel nobelt nok. Det krever at minimum PowerShell versjon 2 er installert på Windows-PCen du bruker (du kan få det til Windows XP hvis noen stadig er belemret med det operativsystemet). Alt du trenger er allerede forhåndsinstallert i Windows 7 og nyere. Merk dog at "ogv" (Out-GridView), som jeg bruker for grafisk visning her, krever en valgfri oppdatering til Windows 7 for å kunne brukes (en .NET-versjon, som du kan laste ned her). Det kan hende du allerede har den installert og ikke vil merke noe. Du kan uansett eksportere til Excel og åpne der (se eget avsnitt).

Eksempel


Last ned scriptet

UtbytteRapport.ps1.txt - høyreklikk, velg "lagre som", e.l.. og fjern ".txt" til slutt. Hvis du ikke får gjort det når du laster ned, så må du få fjernet endelsen ".txt" senere på annet vis. Enkelt eller vanskelig avhengig av hvem du er og hva du kan... Et eksempel på hvordan er:
PS C:\Users\blah> cd Downloads
PS C:\Users\blah\Downloads> move Utbytterapport.ps1.txt Utbytterapport.ps1

Bruk, betraktninger og informasjon

Først må du eksportere en transaksjonslogg i Excelformat fra Nordnet-banksidene, under aksje- og fondskontoen din (usikker på om dette scriptet fungerer for Investeringskonto Zero - gi meg gjerne feedback på svendsentech _ -at_ gmail.com) og fanen merket transaksjoner. Velg så ønsket datointervall og trykk på ikonet for å eksportere til Excel-format. Last ned filen (det går ofte "automatisk" avhengig av nettleser og innstillinger) og legg merke til (eller vit) hvor den lagres. Du må angi banen dit som en parameter til scriptet senere. Dette scriptet tar ikke hensyn til skjermingsfradrag. For å bruke scriptet må du åpne et PowerShell-vindu (powershell.exe - se også [[#Kort_om_PowerShell|kort om PowerShell]] under), navigere til mappa/katalogen som scriptet befinner seg i - eksempelvis: '''cd C:\Users\karinord\Downloads''' med standardinnstillinger for alt - og så kjøre det med parameteren "-Path ", for eksempel slik:
PS C:\Users\blah> cd Downloads
PS C:\Users\blah\Downloads> .\Utbytterapport.ps1 -Path transaktioner.csv
Det eksempelet forutsetter at både dette scriptet og transaksjonsloggen, sistnevnte som eksportert i Excel-format fra Nordnet, ble lastet ned til den "Downloads"-mappa i Windows-profilmappa di (du trenger ikke å forstå alt dette). Du kan også droppe -Path om du vil. Hvis du vil spesifisere en annen valuta enn USD og en annen skatteprosent enn 15 (som det er i USA), så kan du bruke parametrene '''-Valuta NOK -Kupongskatteprosent 27''' - eller tilsvarende for andre valutaer/land. På den måten kan du hente ut data om for eksempel utbytte fra norske aksjer. For å se på utbytte i NOK, og regne med 27 % skatt, så kan du kjøre følgende kommando (dog utestet - har kun USD selv foreløpig):
PS C:\whatever> .\Utbytterapport.ps1 -Valuta NOK -Kupongskatt 27 transaktioner.csv | sort verdipapir | ogv
Å "pipe" til "ogv" (Out-GridView) sist der, får opp den grafiske visningen du ser i skjermbildene her i artikkelen. Dette fungerer ikke før du installerer en nyere .NET-versjon til Windows 7. Fungerer i Windows 8 og opp. Dette vil eventuelt PowerShell fortelle deg når du forsøker å bruke det - hvis det ikke er støttet. Delen "| sort verdipapir | ogv" er valgfri, og du kan sortere etter f.eks. gjennomsnittsnettoutbytte istedenfor verdipapirnavn. Du kan også eksportere til CSV/Excel-format (se under).

Eksport til Excel/CSV

For å eksportere til et CSV-format som Excel kan forstå:
PS C:\blah> .\Utbytterapport.ps1 transaktioner.csv | export-csv -encoding utf8 -notype -delimiter ';' -path utbytterapport-Excel.csv
Dette genererer fila "utbytterapport-Excel.csv", med semikolon som skilletegn, i UTF8-format (encoding).

Eksempel

Her er et annet eksempel i et skjermbilde, som kloke folk kan konkludere med mange ting av. Du kan også sortere etter en kolonne ved å klikke på den.

Hvordan håndteres valutasvingninger?

Jeg benytter den gjeldende vekslingskursen ved utbytteutbetalingsdatoen, som hentet fra transaksjonsloggen, så det forutsetter veksling til samme kurs. Noe annet er vanskelig å gjøre generelt. Jeg kunne hentet gjeldende vekslingskurs for USD der og da (har allerede en modul for det - ville dog krevd internettilgang og en API-nøkkel), og beregnet med det, men valgte ikke den metoden. Tror Nordnet benytter samme metode i sine årsrapporter.

Kort om PowerShell

Denne artikkelen er i utgangspunktet ikke ment å ta for seg grunnleggende PowerShell-miljøoppsett, men jeg nevner at dersom man aldri har kjørt et PowerShell-script på maskinen før, så må man starte PowerShell, først som en vanlig bruker, og deretter som administrator (høyreklikk på snarveien og velg "Kjør som administrator"/"Run as administrator"), og så må man i administrator-PowerShell-vinduet kjøre kommandoen "'''Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Force'''" (dette for enkelhets skyld). Dette gjør at man tillater at PowerShell-script kjøres på maskinen. Hvis din PC tilhører en arbeidsplass, kan det hende du ikke får gjort dette, eller at "policyen" er satt til noe annet enn "unrestricted". I noen tilfeller kan du få kjørt scriptet dersom du både lagrer det på en lokal harddisk og høyreklikker på det i filutforskeren, velger "egenskaper" (properties) og så trykker på "unblock" (usikker på norsk variant der) under "Generelt"-fanen. For å starte PowerShell kan man søke etter det i startmenyen på vanlig måte. Du kan bruke enten PowerShell eller PowerShell ISE (førstnevnte trolig enklest for de fleste). PowerShell ISE er et integrert miljø for å skrive og kjøre PowerShell-kode. Eksempelmaskinen min har Windows 8.1 som operativsystem, men scriptet skal fungere uten endringer i Windows 7 og nyere, med forbehold om at Out-GridView krever en valgfri oppdatering til Windows 7. Du kan eksportere til Excel/CSV uten.

    Powershell     Nordnet     Finans     Finance     Aksjer     Stocks     All Categories

Google custom search of this website only

Minimum cookies is the standard setting. This website uses Google Analytics and Google Ads, and these products may set cookies. By continuing to use this website, you accept this.

If you want to reward my efforts