Jump to page sections

Spre finansiell risiko på en skattesmart måte med flere Aksjesparekontoer

Initiell publiseringsdato: 2022-01-20.

For å si noe opplagt som kanskje ikke er så opplagt likevel:

Dersom din investeringsbank tilbyr deg å kunne ha flere Aksjesparekontoer, kan det vise seg å være lurt å opprette minst et par kontoer for å spre risikoen. Det å ha alle investeringene på samme konto kan være ugunstig med tanke på skattefordelen man får ved tap, som kun trer i kraft når hele kontoen avsluttes.

For 2022 er det 35,2 % skatt av aksjegevinst og da tilsvarende 35,2 % i fradrag for tap.

Uansett om du tror at alt skal gå opp eller ned videre, taper du ikke noe på å plassere investeringene separat. Du kan argumentere for at man får noe tap av fleksibilitet, som er aktuelt om du "bytter" aksjer/fond/annet ofte, men det får du selv bedømme om er aktuelt for ditt eget tilfelle.

Den store fordelen er at du kan avslutte kontoer med tap - og beholde kontoer med gevinst. Selve fordelen ved en Aksjesparekonto som konsept øker kraftig. Det er som "turbo-ASK" med flere. Det fjerner til dels svakhetene ved konseptet.

Hvis du skal plassere 100 000 kroner i ti fond, og setter alt i ti forskjellige fond à 10 000 kroner, på én konto, risikerer du at halvparten av fondene er opp og halvparten ned, om 5 år. Dette er selvsagt et forenklet eksempel.

Da er du om 5 år i en situasjon hvor du sitter fast uten mulighet til å avslutte kontoen for å få skattefradraget uten at du samtidig må skatte av gevinsten for den halvparten som er opp. Dette er en vesentlig ulempe ved Aksjesparekonto, som konseptet "flere kontoer" elegant eliminerer.

Fordi det er enklere å absorbere informasjon via litt visuelle fremstillinger, satte jeg opp et tilfelle med seks tenkte sektorer man investerer i og plasserer på enten 1 stk. Aksjesparekonto eller 6 stk. Aksjesparekonto.

Alt på én konto

Med alt på én konto ser vi at vi sitter i limbo med fordeler og ulemper som utjevner hverandre og konkurrerer med hverandre. Skattefradrag kontra utløst krav om skatteinnbetaling.

En Aksjesparekonto med seks investeringer på én konto

Delt opp på seks kontoer

Med seks separate Aksjesparekontoer ser vi at det disponible beløpet er 21 120 kroner høyere (3,52 %) etter at skatteoppgjøret er effektuert når vi selektivt avslutter kun kontoene med tap.

Du har i tillegg fordelen av å kunne ta ut inntil innskutt beløp (pluss kumulativt skjermingsfradrag) før du må skatte, fra de kontoene du ikke avsluttet. I vårt eksempel her kan du ta ut 100 000 kroner før du må skatte.

Seks Aksjesparekontoer med én investering hver

Det kan være at jeg ikke pådrar meg bankenes - eller myndighetenes - gunst ved å fremme dette forslaget til "skattesmart sparemetode", men som jeg ser det, er det tenkelig fornuftig med ekstremiteten av tankegangen, som er å opprette ti aksjesparekontoer. En for hvert fond. Det kan tenkes at et mer fornuftig tall er to, tre eller syv kontoer, avhengig av hva du investerer i, og ikke minst hvordan du tenker.

Lykke til med ditt valg av strategi. 🙂 Hvis du ønsker 10 Aksjesparekontoer, håper jeg banken din er fleksibel og i front av utviklingen, slik at det er mulig for deg.

I Sbanken hadde/har jeg kun mulighet for én ASK med "delkontoer", noe som er en stor ulempe gitt denne strategien. I DNB vet jeg ikke, men det krevdes der en "nattkjøring" for å opprette en Aksjesparekonto - altså måtte jeg vente til dagen etter før den var klar til bruk. Om flere ASK er tillatt i DNB vites ikke.

I Nordnet var kontoen klar til bruk på sekunder, men det er dessverre et maksimum på 5 stk. Aksjesparekontoer, noe jeg ble klar over 2022-01-28, en uke etter publisering av artikkelen, da jeg skulle opprette kontoer for å rigge meg til. For hva den informasjonen er verdt. Jeg vet ikke hvordan andre banker håndterer dette.

Finans      Finance      Aksjer      Mutual Fund      Stocks      Investing      Skatt      Tax          All Categories

Google custom search of this website only

Minimum cookies is the standard setting. This website uses Google Analytics and Google Ads, and these products may set cookies. By continuing to use this website, you accept this.

If you want to reward my efforts